Tag Archives: คาสิโน

ประวัติคาสิโน (Casino)

ประวัติคาสิโน (Casino) ความเป็นมาแผลงมาจากภาษาอิตาลี ซึ่งหมายถึง บ้านพักอาศัย ต่อมามีการนำมาใช้กับสถานที่เล่นการพนัน จึงนิยมเรียกกันว่าคาสิโนกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน