เกาะกระแสไก่ชน

By | 2019-12-03

จากการติดตาม เกาะกระแสไก่ชน  มาระยะหนึ่งพอมองเห็นนักเล่นพนันไก่ได้พัฒนาการไก่ชนช่วงนี้ว่าสายไหนมาแรง สายไหนถดถอยตกต่ำ  เท่าที่สังเกตจากสนามต่างๆ พบว่า

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

  1. ในระดับชาวบ้าน เช่นสนามชมรม สนามวิ่ง ลานบ้านพบว่าชาวบ้านทั่วไปนิยมพม่าลูกผสมและพม่าร้อยเพิ่มมากขึ้น รอยเล็ก เป็นที่นิยมมากคือ 2.5-2.9 รอยขนาดนี้สามารถเบียดไก่รอยใหญ่กระจุยในทุกสนามแต่เลี้ยงรอยใหญ่ก็ยังมีชนนะ เพียงแต่จำนวนลดลงตามกระแสที่คนชอบเล่นพม่ามากขึ้นนั่นเอง เดี๋ยวนี้ไปไหนมีแต่พม่า ส่วนมากร้อยละ 80 เป็นพม่าตกรถ พม่าตัดอ้อย บางส่วนอัพเกรดมาเป็นพม่าโรงงานคือมีระดับดีขึ้น มีเหล่ามีกอแต่ยังขาดลีลาความพริ้วหวานในเชิงชน
  2. ในระดับนักเล่นตามสนามใหญ่ พบว่ามีความนิยมไก่สองสายหลักคือ พม่าลูกผสมกับป่าก๋อยลูกผสม ถือว่ามีการชนกันจำนวนมากขึ้น ส่วนพม่าร้อย ๆ ก็มีน้อย เพราะโดยส่วนมากที่พบเห็นเป็นพม่าแข็งแรงยืนดินดี ร่างกายบึกบึน เป็นพม่าเบอร์แข้งมากกว่าพม่าลีลา นาน ๆ จะเห็นพม่าลีลาซักทีหนึ่ง ซึ่งเข้าใจว่าผ่านการพัฒนามาจากเมืองเหนือแล้ว…ส่วนป่าก๋อยก็เป็นก๋อยพัฒนาแน่นอนเพราะพื้นฐานไก่ชนตามบ้านเป็นไก่เชิงไทยอยู่แล้ว ดังนั้นเราจึงพบไก่ก๋อยสวยงามมากมาย
  3. ในระดับนักพัฒนาเราพบว่าส่วนมากผู้เลี้ยงและฟาร์มต่าง ๆมุ่งทำอยู่สองสายหลัก คือ พม่าพัฒนากับก๋อยพัฒนา มีน้อยมากที่ทำพม่าร้อย เท่าที่สัมผัสมามากกว่า20 ฟาร์ม พบว่าเป็นลูกผสม เพราะไม่มีใครกล้าเอาพ่อพม่าร้อยผสมกับแม่พม่าร้อยเลยเพราะมันเล็กเกินไป …ซึ่งการพัฒนาก๋อยก็เช่นเดียวกัน สรุปว่าที่โฆษณาว่าพม่าร้อยก็เป็นเพียงโฆษณาเท่านั้นเองครับ